Prekių krepšelis

Nemokamas užsakymo pristatymas perkant virš 50€!

Pirkimo sąlygos ir taisyklės

1.Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės yra oficialus teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir internetinės parduotuvės www.mudu2.lt savininko (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, garantijos taikymo taisyklės bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu internetinėje parduotuvėje www.mudu2.lt (toliau – Internetinė parduotuvė) susijusios nuostatos (toliau – Taisyklės).

1.2. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi Bendrovės privatumo politikoje nustatyta tvarka.

1.3. Pirkėjas prieš užbaigdamas užsakymo formą privalo susipažinti su Internetinės parduotuvės privatumo politika ir patvirtinti ją pažymint varnele prie teiginio „Susipažinau su privatumo politika ir su ja sutinku“) tai yra šalims privalomas teisinis dokumentas.

1.4. Pirkėjui patvirtinus šias Taisykles (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas.

1.5. Pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, tai yra asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai (14-18 metų), tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.6. Pirkėjas, užsakymo pateikimo metu pažymėdamas, kad susipažino ir sutinka su Taisyklėmis, patvirtina, kad remiantis šių Taisyklių 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje.

1.7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar pildyti šias Taisykles. Pirkėjas, kaskart pirkdamas prekes Internetinėje parduotuvėje, privalo perskaityti užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles ir patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su pateiktomis Taisyklėmis.

2.Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, nurodo savo asmens duomenis, pristatymo adresą, pasirenka pristatymo būdą, pasirenka apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei sutikęs su prekių pirkimo-pardavimo Taisyklėmis paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.

2.2. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja nuosavybės teise perduoti Pirkėjui jo užsakytas prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir sumokėti už jas šiose Taisyklėse nurodyta tvarka.

2.3. Sutartis įsigalioja, kai Pirkėjas sumoka Pardavėjui pilną užsakymo sumą. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

2.4. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

2.5. Pirkimo-pardavimo sutartys dėl Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių sudaromos ir vykdomos Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse.

3.Šalių teisės bei įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių, kitose Internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę nutraukti užsakymą (atsisakyti Sutarties), grąžinti nupirktą prekę šių Taisyklių, kitose Internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

3.3. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.4. Pirkėjas, užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje, įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją Internetinėje parduotuvėje informacijos skiltyse „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.5. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti arba pateikti prašymą Internetinės parduotuvės administracijai elektroniniu paštu info@mudu2.lt , dėl asmens duomenų pakeitimo.

3.6. Pirkėjas, naudodamasis Internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.7. Pardavėjas įsipareigoja Internetinėje parduotuvėje ir šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.8. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu šių Taisyklių „Prekių pristatymas“ skyriuje nurodytomis sąlygomis.

3.9. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas.

3.10. Pardavėjas, matydamas, kad Pirkėjas bando kaip nors pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ar saugumui, turi teisę nedelsiant apriboti Pirkėjo galimybes naudotis šia Internetine parduotuve.

3.11. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

3.12. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas avansinį apmokėjimą, jei Pirkėjas yra jį apmokėjęs.

3.13. Iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

4.Prekių pirkimo proceso aprašymas

4.1. Pirkimo procesas pradedamas nuo prekės pasirinkimo. Pasirinkus prekę, būtina įvesti norimą pirkti kiekį bei įdėti prekę i krepšelį.

4.2. Patekus į prekių krepšelį, Pirkėjas gali tęsti apsipirkimą (rinktis daugiau prekių), redaguoti jau įdėtas prekes (keisti prekių kiekį), šalinti prekes iš krepšelio.

4.3. Jei Pirkėjui tinka krepšelyje parinktos prekės,  Pirkėjas gali pereiti prie pirkimo proceso žingsnių:

4.3.1.   Žingsnis Nr. 1 – Pirkimo būdas. Užsiregistravęs Pirkėjas turi galimybę išsaugoti kelis pristatymo adresus, peržiūrėti ir sekti savo užsakymus bei naudotis kitais registruoto Pirkėjo privalumais. Neužsiregistravęs pirkėjas turi suvesti visus prašomus asmens duomenis bei kontaktinį elektroninį paštą, komunikacijai su klientu bei užsakymo informacijai pateikti.

4.3.2.   Žingsnis Nr. 2 – Pirkėjo duomenys. Pirkėjas turi įvesti savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Jei prekes perka juridinis asmuo, kuriam reikalinga PVM sąskaita-faktūra, Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, privalo nurodyti įmonės pavadinimą, įmonės kodą, įmonės adresą bei įmonės PVM mokėtojo kodą. Pateikti duomenys bus naudojami tik užsakymui vykdyti.

4.3.3.   Žingsnis Nr. 3 – Prekės gavėjo duomenys. Pirkėjas šią skiltį privalo užpildyti  tik tuo atveju, jeigu prekes atsiima ne pats, arba jei Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatomos kitu, nei  „Pirkėjo duomenys“ skyriuje nurodytu adresu. Tokiu atveju Pirkėjas turi įvesti prekės gavėjo duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pateikti duomenys bus naudojami tik užsakymui vykdyti.

4.3.4.   Žingsnis Nr. 4 – Pristatymo būdas. Pirkėjas gali pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga į namus, Lietuvos pašto skyrių arba nurodytu paštomato adresu.

4.3.5.   Žingsnis Nr. 5 – Mokėjimo būdas. Atsiskaitymas už prekes vyksta tik naudojantis elektronine bankininkyste.

4.3.6.   Žingsnis Nr. 6 – Užsakymo apžvalga. Jeigu reikia, Pirkėjas turi patikslinti  savo suformuotą užsakymą, susipažinti su Prekių pirkimo-pardavimo Taisyklėmis ir Privatumo politika bei spausti nuorodą „Užsakyti“.

5.Prekių pristatymo terminas

5.1. Prekių pristatymo terminas – tai yra dvejų laikotarpių suma: užsakymo paruošimo terminas bei paruošto užsakymo pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu.

5.2. Apie patvirtintą ir pradėtą vykdyti užsakymą Pirkėjas nedelsiant informuojamas elektroniniu paštu.  Tuo pačiu metu patikslinamas prekių pristatymo terminas.

5.3. Internetinėje parduotuvėje parduodamoms prekėms pristatymo sąlygų bendros nuostatos aprašytos Internetinės parduotuvės skyriuje „Prekių pristatymo sąlygos“. Detali informacija, susijusi su konkrečiai prekei taikomomis pristatymo sąlygomis bei pristatymo terminu, pateikiama tos prekės puslapio skyriuje “Pristatymas“. Šis terminas skaičiuojamas nuo užsakymo patvirtinimo, tai yra, kai užsakymas patikrinamas ir yra gautas apmokėjimas už prekes (jeigu pasirinktas išankstinis apmokėjimo būdas).

5.4. Prekių aprašymuose nurodyti pristatymo terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus.

5.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.Prekių priėmimo tvarka

6.1. Priimdamas prekę, Pirkėjas privalo patikrinti ar visos prekės yra gautos, kurias Pirkėjas užsakė ir už kurias apmokėjo.

6.2. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė yra pažeista ir/ar prekė yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas  privalo apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją, pateikti vaizdinius įrodymus, kad pakuotė tikrai yra pažeista bei, dalyvaujant Pardavėjo ar siuntos tarnybos atstovui, surašyti laisvos formos arba siuntėjo pateiktą siuntos ir/ar prekės pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekės pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

6.3. Pirkėjas, pastebėjęs, kad yra pristatyta mažiau prekių nei buvo užsakyta ir apmokėta, nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą dieną po prekių atsiėmimo, apie tai informuoja Pardavėją, nurodydamas prekių trūkumą. Pirkėjui praleidus šį nustatytą terminą Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių trūkumo. 

7.Prekių kokybės garantija (toliau – garantija)

7.1. Visų Internetinėje parduotuvėje parduodamų žaislų ir prekių vaikams yra taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatos.

7.2. Kiekvienos prekės naudojimo taisykles pateikia gamintojas, su kuriomis Pirkėjas privalo susipažinti prieš naudojant prekes, kurias Pirkėjas įsigijo iš Pardavėjo.

7.3. Kiekvienos Internetinės parduotuvės parduodamos prekės savybės detaliai aprašomos tos prekės puslapyje. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad kartu su preke pakuotėje gauna tik gamintojo numatytus į prekės komplektaciją įeinančius dokumentus.

8.Nekokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatomis, šiose Taisyklėse ir kitose  Internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

8.2. Norint grąžinti nekokybiškus žaislus, Pirkėjas tai turi padaryti per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos ir apie tai informuoti Pardavėją el. paštu info@mudu2.lt, nurodyti prekės trūkumus bei kartu pateikti įsigijimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju, prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

8.3. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jos trūkumų, Pirkėjas per 14 dienų turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:

8.3.1.      kad netinkamos kokybės prekė būtų pakeista tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

8.3.2.      kad būtų atitinkamai sumažinta prekės pirkimo kaina;

8.3.3.      kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

8.3.4.      grąžinti už prekę sumokėtus pinigus ir atsisakyti Sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas.

8.4. Norėdamas pasinaudoti šių Taisyklių 8.3. punkte aprašyta teise, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir Pirkėjo pasirinktą vieną iš šių Taisyklių 8.3. punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama prekės pirkimą – pardavimą iš šio Pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).

8.5. Jeigu Pirkėjas nepateikia  prekės pirkimą – pardavimą iš Pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti Pirkėjo nurodyti šių Taisyklių 8.3. punkto reikalavimai tik Pardavėjui sutikus.

8.6. Pretenzijos dėl prekių kokybės trūkumų pateikiamos Pardavėjo Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu el. paštu. Prekės, dėl kurių teikiama pretenzija yra siunčiamos atgal Pardavėjui adresu Klevų g. 23, Noreikiškės, Kauno rajonas.  Šias siuntimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

8.7. Pardavėjas prekės trūkumus turi pašalinti per protingą terminą. Šis terminas priklauso nuo daikto pobūdžio, taisytinų trūkumų sudėtingumo ir kitų aplinkybių, kurios kiekvienu atveju yra individualios.

8.8. Jeigu prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo, priežiūros ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

8.9. Jeigu Pardavėjas pakeičia prekę ar jos komplektuojamąją detalę per nustatytą kokybės garantijos terminą, naujai prekei ar jos komplektuojamajai detalei taikomas garantijos terminas, nustatytas pirmai prekei ar jos komplektuojamajai detalei.

8.10. Dėl Pirkėjo kaltės atsiradusius trūkumus ar pažeidimus Pardavėjas gali šalinti Pirkėjo sąskaita pagal Pardavėjo ir Pirkėjo suderintus įkainius.

9.Kokybiškų prekių grąžinimas

9.1. Kokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatomis, šiose Taisyklėse ir kitose  Internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

9.2. Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė pakuotę ar dėl kitų pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą.

9.3. Prekės laikomos kokybiškomis, jei nėra pasibaigęs jų galiojimo terminas, prekių sudėtyje nėra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui nėra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės nėra pažeistos mechaniškai, nėra pažeistos jų pakuotės ar nėra kitų prekių kokybės trūkumų.

9.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo daikto pristatymo dienos.

9.5. Nurodyta 9.4. punkte teise gali pasinaudoti tik vartotojas – fizinis asmuo, sudarantis pirkimo – pardavimo sutartį (perkantis prekę) su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti).

9.6. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti 9.4. punkte nurodyta teise atsisakyti Sutarties, jeigu Sutartis buvo sudaryta dėl prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo specialius nurodymus (šios prekės nėra iš anksto pagamintos ir yra gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą) arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms.

9.8. Pirkėjui grąžinant kokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

9.8.1.      grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

9.8.2.      prekė turi būti Pirkėjo nenaudota, nesugadinta;

9.8.3.      prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini, norint apžiūrėti gautą daiktą, negali būti vertinami kaip esminiai daikto išvaizdos pakeitimai. Kai kyla ginčas dėl daikto išvaizdos, gali būti skiriama ekspertizė. Jos išlaidas apmoka kaltoji šalis;

9.8.4.      grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

9.8.5.      grąžinant prekę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo atskirai išduotas) ir užpildytą prekės grąžinimo dokumentą, kuris pateikiamas Pirkėjui kartu su preke;

9.8.6.      Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9.9. Grąžinamas kokybiškas prekes Pirkėjas turi išsiųsti adresu Klevų g. 23, Noreikiškės, Kauno rajonas.

9.10. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti Sutartį. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžina Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo.

9.11. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

9.12. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

9.13. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui.

Nemokamas pristatymas perkant virš 50€

Kūrybiniai rinkiniai kuriami pagal individualias temas

Lavinamieji žaislai suskirstyti pagal amžių
Paprastas ir 100% saugus atsiskaitymas